French, Spanish, German, Arab
Interview on Zionist hegemony in western culture (Persian)
Written by Eric Walberg Эрик Вальберг/ Уолберг إيريك ولبر    Wednesday, 19 November 2014 09:36    PDF Print E-mail

تحلیلگر کانادایی در گفت‌وگو با فارس:

دسیسه‌های واشنگتن-ریاض محور مسکو-تهران را تقویت می‌کند/حکم اعدام شیخ نمر نشانه ورشکستگی سیاسی آل‌سعود است
«اریک والبرگ» روزنامه‌نگار و تحلیلگر کانادایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، کاهش اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی را طرحی آمریکایی-سعودی خواند و گفت این اقدامات تنها به تقویت ارتباط مسکو و تهران منجر می‌شود.


خبرگزاری فارس - صادق قربانی: ناآرامی‌ و بی‌ثباتی در چند کشور بزرگ تولید‌کننده نفت، شاید چند سال قبل می‌توانست موجب رشد سرسام‌آور قیمت نفت در بازارهای جهانی شود. امروز اما با وجود ناآرامی در لیبی، سوریه، عراق و نیجریه و همزمان محدودیت تولید نفت در ایران به واسطه تحریم‌ها، حرکت قیمت‌ها روندی بر خلاف انتظارات را در پیش گرفته است. افت 20درصدی قیمت نفت در زمانی کوتاه، بسیاری را به تحلیل این وضعیت واداشته است.

Read more...
 
État Islamique versus Forces de défense israéliennes
Written by Eric Walberg Эрик Вальберг/ Уолберг إيريك ولبر    Wednesday, 29 October 2014 14:57    PDF Print E-mail

Pourquoi est-ce qu’en Occident on accepte et même on loue les soldats des Forces de défense israéliennes (FDI), tandis qu’on méprise et tue les combattants de l’État islamique (EI) ? En quoi le scénario des FDI est-il moins répréhensible que celui de l’EI ?

Dans les dernières semaines, on a vu passer toute une série d’articles sur les jeunes occidentaux qui se rendaient en Syrie, ainsi qu’en Irak, pour se joindre au califat de l’État islamique. Environ 11.000 jeunes ont fait le saut. Au moins 130 Canadiens se sont joints à eux, dont un étudiant de l’Université Hamiltonian York, Mohamoud Mohamed Mohamoud, un Canadien d’origine somalienne, considéré par sa famille et ses amis comme quelqu’un de sociable et de bien adapté, vêtu à la dernière mode, amateur de musique pop et de cinéma, comme toutes les heureuses familles multiculturelles canadiennes.

Read more...
 
Alberta Teersand-Projekte: Kanadas Hiroshima
Written by Eric Walberg Эрик Вальберг/ Уолберг إيريك ولبر    Monday, 03 March 2014 20:34    PDF Print E-mail

Die kanadische Rock-Legende Neil Young hat den Weg einer Mission beschritten. Er hat Sonntag abend im nationalen Fernsehen den Fehdehandschuh hingeworfen und die kanadische Regierung „vollständig außer Kontrolle“ genannt. Dann begann er seine Tour „Verträge einhalten“ in Toronto begonnen. Sein Ziel ist es, den First Nations [den Ureinwohnern des Landes] bei ihrem Kampf gegen die sich immer weiter ausweitenden Teersand-Projekte in Alberta beizustehen. Zur Regierung sagt er: „Geld ist die Nummer eins. Anstand gibt es  auf deren Karte gar nicht.“

'Verträge einhalten' ist eine Serie von Benefizkonzerten in Toronto, Winnipeg, Regina und Calgary, um Geld einzutreiben zur Unterstützung der Athabasca Chipewyan First Nation (ACFN) bei ihrem Kampf gegen die Milliarden Dollar Expansion der Teersand-Projekte in Nord-Alberta. Der Klage der ACFN von 2007 gegen das Leasing der Jackpine Mine an Shell wurde 2011 abgewiesen, geht aber beim Obersten Gericht von Kanada in die Berufung.

Read more...
 
IQNA Review "Postmodern Imperialism" (Persian)
Written by Eric Walberg Эрик Вальберг/ Уолберг إيريك ولبر    Friday, 23 August 2013 09:25    PDF Print E-mail

روزنامه‌نگار كانادايی:
اسلام تنها نيروی جاويد ضدامپرياليسم در جهان است    

گروه بين‌الملل: پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و سقوط كمونيست‌ها كه به شيوه خود با نظام امپرياليستی بريتانيا و بعد از آن آمريكا و اسرائيل مقابله می‌كرد؛ متوجه شدم اسلام، تنها نيروی جاويد ضدامپرياليسم در جهان به‌شمار می‌رود.


اريك والبرگ؛ روزنامه‌نگار، نويسنده، تحليلگر و مترجم كانادايی

«اريك والبرگ»، روزنامه‌نگار، نويسنده و مترجم كانادايی در كتاب‌ خود به نام «امپرياليسم پست‌مدرن: ژئوپلتيك و بازی‌های بزرگ» كه در سال 2011 به چاپ رسيده، تلاشی جسورانه برای شناخت جهان معاصری به خرج می‌دهد كه در آن زندگی می‌كنيم.

به نوشته نشريه اروپايی «مطالعات آمريكا»، تحليل‌ها و تفاسير والبرگ در اين كتاب ديدگاهی متفاوت، تحليلی و انتقادی برای بازبينی حوادثی كه در كشورهای مختلف در طول ساليان گذشته اتفاق افتاده است، به دست می‌دهد. كتاب «امپرياليسم پست‌مدرن» برای كسانيكه به دنبال ديدگاهی انتقادی در مورد سياست خارجی آمريكا و نقش اسرائيل در مسائل جهان هستند، يك انتخاب ايده‌آل است.

Read more...
 
Recensione di "Dal postmoderno alla Postsecularism" Eric Walberg
Written by Eric Walberg Эрик Вальберг/ Уолберг إيريك ولبر    Saturday, 17 August 2013 13:06    PDF Print E-mail

Modernità, Post-modernismo? Destra, sinistra? Se non vi soddisfa l’ordine mondiale imposto dall’Occidente o anche alla radice la sua visione del mondo, queste proposte di soluzione non possono e non devono bastarvi: nascono dallo stesso ceppo. La stessa alternativa anti-capitalista proposta dal comunismo sovietico era essa stessa frutto dell’imperialismo di origine occidentale.

Partendo da queste considerazioni, la penna ispirata di Eric Walberg apre nuovi orizzonti interpretativi della Storia degli ultimi secoli, ma soprattutto degli avvenimenti in corso nell’era della crisi di leadership dell’Occidente. E lo fa riscoprendo l’Islam come elemento di rinnovamento civile e politico di fronte all’evidente decadenza di un modello, quello occidentale, ormai non più rispondente alle attese di gran parte della popolazione mondiale.

Walberg intende concentrarsi non tanto sugli aspetti prettamente religiosi dell’Islam (pur affrontati nel libro), quanto sul suo essere “sistema sociale… perché l’Islam si sforza di essere molto più di una religione, per come questa parola è intesa oggi in Occidente … è un sistema socio-economico alternativo, che si sforza di eliminare lo sfruttamento”.

Da questo punto di vista, astraendosi da teorie derivate da ideologie occidentali, l’Islam può rappresentare una valida alternativa al capitalismo e al comunismo, non ricercando un’astratta terza via (pur sempre compromesso tra concezioni della stessa derivazione), ma offrendo “una risposta universalista, che fronteggi l’imperialismo, che incorpori una spiritualità trascendente (a differenza del Confucianesimo) e con un programma politico ed economico chiaro (a differenza di Buddhismo e Induismo)”.

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 20

From other languages

Eric Walberg


'Connect with Eric on Facebook or Twitter'

Canadian Eric Walberg is known worldwide as a journalist specializing in the Middle East, Central Asia and Russia. A graduate of University of Toronto and Cambridge in economics, he has been writing on East-West relations since the 1980s.

He has lived in both the Soviet Union and Russia, and then Uzbekistan, as a UN adviser, writer, translator and lecturer. Presently a writer for the foremost Cairo newspaper, Al Ahram, he is also a regular contributor to Counterpunch, Dissident Voice, Global Research, Al-Jazeerah and Turkish Weekly, and is a commentator on Voice of the Cape radio.